Tvrtka VISIO PULS d.o.o. je uspješno provela projekt Povećanje EnU
i korištenje OIE hotela „Diplomat“

Projekt se provodio u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA
U cilju rješavanja problema neučinkovitog korištenja energije, odnosno smanjenja potrošnje isporučene energije, tvrtka Visio Puls d.o.o. provela je ukupno 5 mjera, odnosno 3 mjere za povećanje EnU – obnovu dijela ovojnice grijanog prostora zgrade i poboljšanje sustava unutarnje te vanjske rasvjete i 2 mjere za korištenje OIE – zamjenu postojećeg sustava grijanja/hlađenja i ventilacije dizalicom topline i ugradnju sunčevih kolektora za proizvodnju PTV u kompleksu hotela „Diplomat“, kao energetski troškovnoj cjelini. Provedbom navedenih mjera, projektirana ušteda energije iznosi 862,617 kWh/god, povećanje količine obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije je 641.915 kWh/god, a smanjenje emisije CO2 je 259,11 t/god.

PROJEKT OBUHVAĆA SLJEDEĆE ELEMENTE:

  • EP1 Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • EP2 Provedba mjera povećanja EnU
  • EP3 Provedba mjera za korištenje OIE
  • EP4 Upravljanje projektom
  • EP5 Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj: Poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i trgovine, kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje u energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Specifični cilj: Cilj projekta je ostvarenje uštede energije 862,617 kWh/god te povećanje količine obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije 641.915 kWh/god.

Rezultati projekta su sljedeći:
– Ušteđena isporučena energija u energetski troškovnoj cjelini za 862.617kWh/god
– Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energetski troškovne cjeline za 641.915 kWh/god, te
– Doprinos u globalnim naporima za smanjenom emisijom CO2 energetski troškovne cjeline za 259,11 t/god.

Ukupna vrijednost projekta:
12.725.571,21 kn

Bespovratna sredstva:
7.882.243,98 kn

Razdoblje provedbe projekta:
01.01.2014. – 30.09.2022.

Kontakt osoba za više informacija:
Mihaela Bunjački
Tel. broj: +385 99 476 9056

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr